system optymalizacji PVem

  • narzędzie optymalizacji zużycia energii z instalacji PV
  • przebiegi i pomiary w 3 fazach osobno
  • statystyki zużycia i eksportu energii
  • narzędzia pomiaru energii
  • różne opcje prezentacji przebiegów
  • wykresy napięcia sieci
  • bez dedykowanego sprzętu
  • niskie koszty sprzętu

miernik COP